Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. едукативни
Рехабилитација на цервикобрахијален синдром

Современиот седечки начин на живеење, долготрајната работа пред компјутер, долготрајното возење автомобил, како и физичката неактивност се само некои од факторите кои поттикнуваат механичк...

Криотерапија

Криотерапијата е наједноставниот и најстариот начин за лекување на повредите. Криотерапијата го намалува едемот, брзината на нервната спроводливост, клеточниот метаболизам и локалниот про...

Категории: 
Физиотерапија при скршеници и контузии на ребра и граден кош

    Фрактурите на ребрата настануваат кога доволно значителна сила е директно насочена кон нив при што предизвикува скршеница. Фрактурите на ребрата често се поврзани и со други пов...

Категории: 
АКУТНА СРЦЕВА СЛАБОСТ

Акутна срцева слабост e состојба со нагла појава на симптоми и знаци како последица на абнормална срцева функција КЛИНИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА Акутна декомпензирана срцева слабос...

Категории: 
Рана рехабилитација кај ампутаци  (постоперациска фаза)

Рана рехабилитација кај ампутаци  (постоперациска фаза) Постоперациска фаза во рехабилитација на ампутации е период непосредно по ампутација до санирање на раната.Управување со б...

ПУЛСНА ОКСИМЕТРИЈА

ПУЛСНА ОКСИМЕТРИЈА Пулсната оксометрија е неинвазивен метод на индиректно мерење на сатурација на кослород во артериската крв. Сатурацијата на хемоглобин со кислород се смета за в...

Категории: 
Guillain-Barré Syndrome

Синдромот Guillain-Barre (Ghee-YAN Bah-RAY) (GBS) е ретко, автоимуно нарушување во кое доаѓа до оштетување на нервите од имунолошкиот систем, предизвикувајќи мускулна слабост, а понекогаш и парализа....

Респираторни вежби со поттикнувачки спирометар

Поттикнувачки спирометар е медицинско помагало кое може да ви  помогне во одржување на вашите бели дробови после операција. Операцијата и анестезијата може да доведат до намалена белодробн...