Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Архиви
Рехабилитација после кардиохирургија

4 фази во рехабилитацијата после кардио интервенција или кардиохирургија Рехабилитацијата на организамот се однесува на структурирана програма за вежбање и едукација, с...

Кинезиотејпинг при бременост и менструални тегоби

Дали доста често ги гледате оние ленти во различни бои кои ги носат спортистите на себе? Што доколку кажеме дека баш овие ленти помагаат за време на бременоста во олеснување на тешкотиите, под...

РЕСПИРАТОРНИ ВЕЖБИ ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД 19

Нарушувањето на функциите на дишењето при заболување на респираторниот систем кај пациенти со Covid-19 се поврзува со промени кои настануваат во механиката на дишењето кај пациентите. Може да д...

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОСЛЕ ПЛАСИРАЊЕ НА ТОТАЛНА ЕНДОПРОТЕЗА НА КОЛК

ФИЗИОТЕРАПИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОСЛЕ ТОТАЛНА ЕНДОПРОТЕЗА НА КОЛК   Вградувањето на ендопротеза на колкот има за цел отстранување на болката, зголемување на подвижност...

ПОСТ КОВИД СИНДРОМ НА ЗАМОР

Опоравувањето од КОВИД 19 несомнено е континуитет. Во раната, акутна фаза на болеста, акцентот на лекување се става на акутните симптоми и компликации. Во фазата на опоравување присутни се или...