Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Архиви
Tехнолошки достигнувања во современата физиотерапија како алатка за рана рехабилитација

Определени заболувања или состојби од  невролошки или пост хируршки карактер најчесто ја ограничуваат мобилноста на пацинетите , со што се создаваат и услови за појава на различни видови на...

Електростимулацијата во терапевтски и тренинг цели

Првите истражувања за дејството на електричната енергија се направени уште во 18 век, но целосно е цврсто етаблирано во 20 век при што е докажано дека електричната енергија е еден од најважните...