Напредно
Пребарување

⚠️Што е ротирачка сколиоза?

Исто така познат како ротосколиоза, овој термин се користи за дефинирање на особено тешки форми на сколиоза во кои ‘рбетот не само што се наведнува на едната страна, туку и се искривува со силен степен на ротација. Сколиозата генерално се дефинира како странично навалено искривување на ‘рбетот (за разлика од состојбите како хиперкифоза, кривина во горниот регион на’ рбетот што предизвикува пациентот да се наведнува нанапред). Едноставната или „постуралната“ сколиоза може да се користи за да се опише форма на странично искривување без никакво извртување на пршлените, додека структурната или „ротирачката“ сколиоза дефинира посложена кривина во која пршлените се искривуваат или во или подалеку од свиокот. Оваа ротација на ‘рбетот може да доведе до понатамошни неусогласувања на скелетот во области како што се карлицата, ребрата и рамената.

 

🔴Симптоми на Ротаторна сколиоза

 

➡️Нерамни колкови (еден колк  повисок од другиот или е навален)

➡️Нерамни рамења (едното рамо изгледа повисоко од другото)

➡️Испакнати лопатки

➡️Нерамна половина

➡️ Испакнати ребра на едната страна од телото

➡️Едната нога изгледа пократка од другата

 

Овие симптоми може суштински да се разликуваат според аголот на Коб, заедно со неговата стапка на прогресија, што исто така ќе го одреди степенот на понатамошни компликации што ќе ги доживее пациентот. Аголот Коб го опишува максималното растојание од правата што може да биде сколиотската крива. Општо земено, потребни се најмалку 10 степени на отстапување од правата пред да се дефинира сколиозата. Коб аголот од 20 степени обично бара да се носи корсет и интензивна физикална терапија.

⚠️Што е сколиоза?

Сколиозата е странично искривување на ‘рбетот на едно или повеќе места. Ова е различно од состојбата позната како кифоза, каде што ‘рбетот има абнормална искривување насочена кон напред.

⚠️Кој дел од ‘рбетот се искривува кај луѓето со сколиоза?

Сколиозата може да влијае на ‘рбетот во кој било од неговите три главни делови:

 

➡️цервикален ‘рбет (врат)

➡️торакален ‘рбет (регион на градниот кош и горниот дел од грбот)

➡️лумбален ‘рбет (долниот дел на грбот)

 

🔴Класификација на сколиозата

 

1️⃣Неструктурна сколиоза

➡️постурална сколиоза

➡️компензаторна сколиоза

 

2️⃣ Транзиторна структурална сколиоза

➡️ишиатична сколиоза

➡️хистерична сколиоза

➡️воспалителна сколиоза

 

3️⃣Структурна сколиоза

ℹ️идиопатска (70 – 80 % од сите случаи)

ℹ️вродени

ℹ️невромускулна

➡️полиомиелитис

➡️церебрална парализа

➡️сирингомиелија

➡️мускулна дистрофија

➡️конгенитална амиотонија

➡️Фридрајх-ова атаксија

 

ℹ️неврофиброматоза

ℹ️мезенхимални нарушувања

➡️Марфанов синдром

➡️Моркио-ов синдром

➡️ревматоиден артритис

➡️Несовршена остеогенеза

➡️одредени џуџиња

 

ℹ️траума

➡️фрактури

➡️зрачење

➡️хирургија

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.