Напредно
Пребарување

💢 Човечки нервен систем

 

Човечкиот нервен систем е поделен на два дела:

 

1.Централниот нервен систем (ЦНС)

2.Периферниот нервен систем (ПНС)

 

🔸️ЦНС ги вклучува мозокот и ‘рбетниот мозок и е место на обработка и контрола на информациите. ПНС се состои од сите нерви на телото поврзани со ЦНС (мозокот и ‘рбетниот мозок). Нервните влакна на ПНС се од два вида:

А.) Аферентни влакна

Б.) Еферентни влакна

 

🔸️Аферентните нервни влакна пренесуваат импулси од ткива/органи до ЦНС, а еферентните влакна пренесуваат регулаторни импулси од ЦНС до засегнатите периферни ткива/органи.

 

🔸️ ПНС е поделен на два дела наречени соматски невронски систем и автономен нервен систем.Соматскиот нервен систем пренесува импулси од ЦНС до скелетните мускули додека автономниот нервен систем пренесува импулси од ЦНС до неволните органи и мазните мускули на телото. Автономниот нервен систем е дополнително класифициран во симпатичен нервен систем и парасимпатичен нервен систем.

Блаже Арсов , Дипл.Физиотерапевт ,Специјалист за рeхабилитација во хирургија ,трауматолoгија и ортопедија ,сопственик на портaлот www.fizioterapevti.mk каде што објавува медицински информативни текстови. Целосно насочен кон грижата на пациентот и неговиот процес на рехабилитација. За да дознаете повеќе, посетете го неговиот профил на www.fizioterapevti.mk

 

 

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.