Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Доктори.
  3. Александар Шарковски

“Александар Шарковски” Локации

За “Александар Шарковски”

Листа на услуги

Kинезиотејпинг практичар (CKTP)
ERGON® Technique
Спортска физиотерапија
Лимфен терапевт

Регистрации

  • член на Македонското физиотерапевтско здружение

“Александар Шарковски” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Плантарна фасција-Болка во стопалото
Александар Шарковски Александар Шарковски
  • Сподели профил: