Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Архиви
Гонартроза – конзервативно лекување

Гонартроза – конзервативно лекување Поимот остеоартритис ( гонартроза ) на  коленскиот зглоб подразбира примарни или секундарни  дегенеративни промени на зглобната рскавица кој...

АКУТНА СРЦЕВА СЛАБОСТ

Акутна срцева слабост e состојба со нагла појава на симптоми и знаци како последица на абнормална срцева функција КЛИНИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА Акутна декомпензирана срцева слабос...

Категории: 
Рана рехабилитација кај ампутаци  (постоперациска фаза)

Рана рехабилитација кај ампутаци  (постоперациска фаза) Постоперациска фаза во рехабилитација на ампутации е период непосредно по ампутација до санирање на раната.Управување со б...

ПУЛСНА ОКСИМЕТРИЈА

ПУЛСНА ОКСИМЕТРИЈА Пулсната оксометрија е неинвазивен метод на индиректно мерење на сатурација на кослород во артериската крв. Сатурацијата на хемоглобин со кислород се смета за в...

Категории: 
Компресивна терапија со краткоеластични завои за третман на лимфедем

Основната терапија во лекувањето на лимфедем и неговите компликации е компресивна терапија. Таа се изведува со различни еластични и нееластични материјали, кои поради свои особености созда...

Породилна повреда на plexus brachialis кај деца – физиотерапија

Породилна повреда на plexus brachialis кај деца - физиотерапија   Кога станува збор за парализа на plexus brachialis кај деца, првично мислиме на лезии кои се манифестираат веднаш по породувањето...

Сакроилијачни зглоб како причина за болка во долниот дел на рбет

Сакроилијачни зглоб како причина за болка во долниот дел на рбет   Сакроилијачен зглоб (СИЗ) е место каде се спојуваат карлицата и рбетниот столб. Улогата на СИЗ е да ја пренесува тежината ...