Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Архиви
ФИЗИОТЕРАПИЈАТА ВО ТРЕТМАНОТ НА пациентите со корона вирусот (COVID-19)

ФИЗИОТЕРАПИЈАТА ВО ТРЕТМАНОТ НА пациентите со корона вирусот (COVID-19) Во кои состојби можат да помогнат физиотерапевтите кај хоспитализираните пациенти...

Како Физиотерапевтите можат да им помогнат на пациентите болни од корона вирусот ?

Како Физиотерапевтите можат да им помогнат на пациентите болни од корона вирусот ? Светските истражувања покажуваат дека 16%  од хоспитализираните пациенти кои биле заразени со ков...