Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Архиви

Дијадинамски струи се еднонасочни нискофреквентни имплусни струи со полисинусоидален облик. Тие се со фрекфенција од 50-100Hz и траење на импулсот од 10ms.Овие модулации се комбинираат со галванс...