Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Архиви
АКУТНА СРЦЕВА СЛАБОСТ

Акутна срцева слабост e состојба со нагла појава на симптоми и знаци како последица на абнормална срцева функција КЛИНИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА Акутна декомпензирана срцева слабос...

Категории: 
Рана рехабилитација кај ампутаци  (постоперациска фаза)

Рана рехабилитација кај ампутаци  (постоперациска фаза) Постоперациска фаза во рехабилитација на ампутации е период непосредно по ампутација до санирање на раната.Управување со б...

ПУЛСНА ОКСИМЕТРИЈА

ПУЛСНА ОКСИМЕТРИЈА Пулсната оксометрија е неинвазивен метод на индиректно мерење на сатурација на кослород во артериската крв. Сатурацијата на хемоглобин со кислород се смета за в...

Категории: