Напредно
Пребарување

“Ensar Shabani” Локации

За “Ensar Shabani”

Листа на услуги

Дипломиран Физиотерапевт 0 Служба(и)

Едукација

  • Дипломиран физиотерапевт ( 2018 - 2022 ) Универзитет "Гоце Делчев" Штип Република Македонија

    Физиотерапевтите лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии за олеснување на движењето и болките како дел од лекувањето на физички неспособните, ментално болните или неурамнотежениете. Задачите вклучуваат: а) испитување на мускулите, нервите и рефлексите на болните за да се утврди степенот на проблемот кај пациентот; б) разгледување на рентгенски снимки за да се дијагностицира болката; ц) планирање на третмани и дизајнирање на програми за намалување на физичката болка и зајакнување на мускулатурата, мобилноста на зглобовите и подобрување на рамнотежата; д) спроведување постапки на физикална терапија (хидротерапија, криотерапија, парафинотерапија, масажи, електротерапија); е) спроведување на кинезитераписки постапки во професионалната рехабилитација; ф) рачно масирање, акупунктура и акупресурна масажа во рехабилитациски
    от процес; г) примена на балнеотерапија; х) советување на пациентите за постапките кои треба да се преземаат надвор од клиничкото лекување; и) водење на медицинска евиденција за пациентите; ј) одржување на консултации со други стручњаци од областа на физиотерапијата; к) изработка на научни трудови и пишување на извештаи; л) вршење на сродни задачи; м) надзор на други соработници.

“Ensar Shabani” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Сеуште нема објавено Артил.
  • Сподели профил: