Блаже Арсов

#MKDPhysio
 • 2431 прегледи

За Блаже Арсов

Дипломиран Физиотерапевт
Сертифициран Кинезиотејпинг практичар CKTP
Жан Митрев Клиника
Скопје,Република Македонија
е-маил: blaze.arsov@zmc.mk
телефон:+38970257962
web.www.zmc.mk

Образование, едукација


 


1996 - 2000  Лаборантски техничар , Средно медицнско училиште “Др.Панче Караѓозов” Скопје Македонија


2000-2003     Дипломиран физиотерапевт, Медицински колеџ “Јорданка Филаретова”, Медициснки универзитет, Софија, Р.Бугарија


2003-2004     Дипломиран физиотерапевт, Медицински колеџ “Плевен”, Медициснки универзитет, Плевен, Р.Бугарија


2016 Специјализант на втор циклус на студии  за Рехабилитација во ортопедија ,трауматологија и хирургија при Медицински универзитет Св.Климент Охридски ,Битола


2017 Сертифициран кинезиотејпинг практичар ( CKTP )  ,Кинезио Универзити , САД


2017 Тренинг на тема ,,Имплементација на директивата за препознавање на професионални квалификации на физиотерапевтите” во организација на агенцијата ,,Lattanzio Group” во соработка со Министерството за образованиe и наука,


Работно искуство


2005  Клиниката за Ортопедија и Трауматологија ,Скопје Македонија волонтер-физиотерапевт


2006  Институтот за Физикална медицина и медицинска рехабилитација , Скопје ,Македонија  вработен како Физиотерапевт ,


2007 Клиника за Пулмологија и Алергологија ,Скопје ,Македонија вработен како Физиотерапевт


2008 Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација “Катлановска бања“ ДОО Катланово – вработен како Физиотерапевт


2008 - во тек   Физиотерапевт во, Специјализирана болница по хируршки болести ЖАН МИТРЕВ,Скопје , Македонија


Членства , позиции и професионални активност


 


2004 –          Член на Здружението на Физиотерапевти на република Македонија


2010 - 2016 Член на извршниот одбор на  Здружението на Физиотерапевти на република Македонија


2011 -           Член на Здружението ретки болести "Живот со предизвици"


2015             Претседател на организирачкиот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје


2015 –          Член на организациониот одбор на Првата конференција “Тимски пристап во медицинската рехабилтација кај деца со попречености ", во орагнизација на ЗФРМ и сојузот на дефектолози на Република Македонија, Гостивар, Македонија


2015 –            Член на работното претседателство  на Седмиот конгрес на Физиотерапевти во Опатија ,Хрватска


2015 - 2016   Секретар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2015                Претседател на организациониот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје


2016 -2016    Член на организациониот одбор на вториот конгрес на физиотерапевти на Република Македонија


2016 – Член на  работното претседателството на 14иот Конгрес на физиотерапевти на Хрватска во огранизација на Хрватската комора на физиотерапевти и Хрватското здружение на физиотерапевти  , Водице, Хрватска


2017-          во тек  Основач и Претседател  на Македонското физиотерапевтско здружение


2018 – 2019      Член на организациониот одбор на Првата кампања за Цистична фиброза “Chromo 7”  во соработка со Здружението за Цистична Фиброза на Македонија


2019    Наблудувач – Делегат претставник на Македонските физиотерапевти на Генералното собрание на Светската конфедерација за Физикална терапија во Женева , Швајцарија


2019  Член на организациониот одбор на Симпозиумот за Физиотерапија за Спинална мускулна атрофија и мускулна дистрофија , во рамки на 7мата регионална конференција за ретки болести Струга,Македонија .


Учество на конгреси семинари и конференции:


2009- Физикална терапија на кардиохируршки пациенти со Хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ) Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2010  -Бенефит од предоперативната физиотерапија кај кардиохируршки пациенти со ХОББ. Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2013-  Влијанието на интермитентниот CPAP треатман во респираторната рехабилитација кај кардиохируршки пациенти со ателектаза  Загреб ,Конгрес на Хрватската комора на физиотерапевти (HKF)


2013- Нервно-мускулна електростимулација кај пациенти со нервномускулна слабост сетканта во одделение за интензивно лекување "-Сараево Прв конгрес на физиотерапевти на Здружението на физиотерапевти на Федерација на Босна и Херцеговина


2013 - Рана рехабилитација по ендопротеза на колениот зглоб – Охрид,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2014 - Постоперативна физиотерапија кај педијатриски пациeнти после кардиохирургија – Скопје,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2014- Физиотерапија после вградување на тотална ендопротеза на колк кај витално загрозен пациент – приказа на случај – Вуковар,Шести Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF)


2015- " Мeѓутимската соработка на одделот за интензивна нега како предуслов за успешно закрепнување во СБХБ „ФИЛИП ВТОРИ“" – Скопје , Прв конгрес на Физиотерапевтите на Република Македонија


2015- "Физиотерапевтска предоперативна проценка на ризик факторите за развој на стеранални компликации по кардиохируршки третман –наши иксуства" – Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .


2015- "Функционална магнетна стимулација (FMS) vs Електромускулна стимулација (EMS) кај кардиохируршки пациенти со нервномускулна слабост стекната на одделот за интензивно лекување -Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .


2016 Физиотерапевтски протокол за одржување на мобилноста кај пациентите со интра аортна балон пумпа после кардиохируршки зафат –наши искуства, - Водице, Хрватска 14-ти Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF).


2017 – Влијанието на раната физиотерапија кај пациент по операција на срце и абдомен во Жан Митрев во “ZAN MITREV CLINIC” – приказ на случај – Подгорица, Црна Гора ,Втор конгрес на Црногорското здружение на Физиотерапевти


2017 - Физиотерапија кај комплексен пациент – приказ на случај- Скопје,Македонија . Семинар за клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение .


2018- Работилница за  “Физиотерапевтски пристап кај пациенти после мозочен удар базиран на методите Bobath и PNF” - Скопје,Семинар за Клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение


2018 – “Физиотерапија и Рехабилитација  кај ретките болести во Македонија” – Кјустендил, Бугарија ,Меѓународна конференција на Националната Алијанса за Ретки Болести на Бугарија.

Јазици

Специјализација

 • Kинезиотејпинг практичар
 • Zensegrity практичар
 • модерна медицинска акупунктура
 • педијатриска физиотерапија
 • Респираторна физиотерапија

Работно Искуство

 • Физиотерапевт  (Авг, 2008 - Моментално)

  Жан Митрев Клиника

  Кардиореспираторна физиотерапија

Листа на Услуги

Кинезиотејпинг

Респираторна физиотерапија

Кинезитерапија

Електростимулација

Кинемат (Artromot) CPM

Транскутана електро-нервна стимулација ТЕНС

Кинемат (Artromot) CPM​+ЕS

Интерферентни струии

Пакет респираторна физиотерапија +ЦПАП

Пакет кинезитерапија + Електротерапија

Функционална магнетна стимулација

Домашна рехабилитација

online консултации www.zmc.tiktak.mk

Третман за инконтиненции со Tesla care prestige

Фото галерија

0  Оценки

Оставете ја вашата оценка

Најавете се за да дадете оценка.
Консултации

Добијте одговор на вашето прашање

Постави Прашање

Прашања

Сеуште нема одговорени прашања.