Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Доктори.
  3. Никодин Велјаноски

“Никодин Велјаноски” Локации

За “Никодин Велјаноски”

Спец.Физиотерапевт, за рех. во хирургија, ортопедија и травматологија

Сертифициран Кинезиотејпинг практичар

Листа на услуги

Дипломиран Физиотерапевт 4 Служба(и)
ТЕНС- транскутана електро нервно стимулација
Електростимулација
Интерферентни струии
Функционална магнетна стимулација
Специјалист по рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија
Kинезиотејпинг практичар (CKTP) 1 Служба(и)
кинезиотејпинг
Магистар физиотерапевт

Регистрации

  • член на Македонското физиотерапевтско здружение

“Никодин Велјаноски” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Физиотерапија при скршеници и контузии на ребра и граден кош
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Osgood-Schlatter – Остеохондроза
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Цервико – цефаличен синдром
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Респираторна физиотерапија – Перкусија, постурална дренажа и вибрации
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Онлајн консултации и телемедицина
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Хронична болка во вратот
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Улогата на физиотерапевтот во ургентен центар
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Физиoтерапија после абдоминални операции
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Физиотерапија vs. Оперативен третман – лекување на спинална лумбална стеноза
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Третман на болка при лумбосакрален синдром и примена на FMS – Tesla Care
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
  • Сподели профил: