Напредно
Пребарување

Electrical dry needling (EDN) Електро акупунктура

 

Electrical dry needling (EDN) е техника во која се вметнуваат две акупунктурини игли во како електроди за поминување на електрична струја. Една од главните предности во користењето на EDN во клиничката пракса или акупунктурното истражување е нејзиниот капацитет објективно и квантитативно да ги постави фреквенцијата и интензитетот на стимулацијата.

 

Во клиничката пракса, електростимулацијата со ниска и висока фреквенција често се користи за различни состојби. Стимулацијата со ниска фреквенција е специфично препорачана за мускулна атрофија , додека стимулацијата со висока фреквенција се препорачува за спинална спастичност. Кај животните, на пример, EDN со стимулација од 2-Hz се чини дека предизвикува акупунктурна аналгезија со ослободување на ендоморфин, β-ендорфин и врзување на енкефалин за μ и δ опиоидните рецептори. EDN со стимулација од 100-Hz, пак го подобрува ослободувањето на динарфинот што се врзува за опиоидниот рецептор во дорзалниот рог на ‘рбетниот мозок за да произведе акупунктурен аналгетски ефект.

 

Повеќето студии покажуваат широк спектар на одговор на неуроматриксот кој го вклучува лимбичкиот систем и мозочните структури поврзани со лимбиката, вклучувајќи ги амигдалата,хипокампусот,хипоталамусот,цинкулатните,префронталните и изоларните  кортикси, базалните  ганглии и малиот мозок. На човечки инфект, резултатите покажаа поголем ефект врз лимбичките и лимбичките мозочни структури со реален EDN отколку со неспецифична или плацебо стимулација. Поточно, хемодинамскиот одговор продуцира зголемување на сигналот во значајните региони поврзани со лимбиката како што се инсулата, таламусот, малиот мозок и предниот среден сингуларен кортекс.

 

Клиничка оправданост

 

Electrical dry needling (EDN) може да се комбинира со голем број на физиотерапевтски техники како што се мануелните техники (терапија) , медицинските вежби, кинезиотејпинг и слично .Оваа комбинација дава извонредни резулати кои понекогаш имаат и продолжително дејство и до триесеци во зависност од состајбата на пациентот .Со помош на оваа техника може успешно да се третира болен остеоартритис на колено, патефеморална болка, главоболка, смрзнато рамо,лумбоишиалгија и слично .

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.