Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. информативни
Што е ласерска биостимулација?

Што е ласерска биостимулација? Ласерската биостимулација, е ласерска терапија со ниско ниво на ласерско зрачење во видливиот на инфрацрвениот опсег,чија моќност е во опсег од 1 до 5...

Sleep Apnea – Ноќна апнеа

Апнеја при спиење е име за група на нарушувања на спиењето кои се карактеризираат со повторени прекини на дишењето, т.н. апнеја за време на спиењето. Прекините на дишењето за време на спиењет...

Категории: 
Јувенилен хроничен артритис

Јувенилен хроничен артритис е воспаление на зглобовите што ги погодува децата и помладите луѓе од различна возраст и двата пола. ШТО Е АРТРИТИС? Артритисот е воспаление на зглоб ...

Категории: 
Lasegue’s test

Lasegue's test Тестот Ласег го добил името по францускиот лекар Шарл Ласег (1816 – 1883). Ние го изведуваме така што пациентот лежи на грб со испружени колена и колкови. Физиотерапевтот  ја кр...

Категории: 
Перонеална тендинопатија

Перонеалниот тендонитис е состојба која може да биде акутна или да стане хронична (перонеална тендинопатија) каде што постои иритација на едната или двете перонеални тетиви со последователн...

Што е ротирачка сколиоза?

⚠️Што е ротирачка сколиоза? Исто така познат како ротосколиоза, овој термин се користи за дефинирање на особено тешки форми на сколиоза во кои 'рбетот не само што се наведнува на едната стр...