Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Архиви
Терапевтски модалитети при менаџирање на спротски повреди

Со текот на годините се применуваат се поголем број на електротерапевтски методи при менаџирањето на спортските повреди, а најчести се: Ултразвук: Ултразвукот се применува со цел л...

Електростимулација

Првите истражувања за дејството на електричната енергија се направени уште во 18 век, но целосно е цврсто етаблирано во 20 век при што е докажано дека електричната енергија е еден од најважните...

Иновативна метода во третманот на уринарната инконтиненција

Иновативна метода во физиотерапијата за третман на уринарната инконтиненција   Уринарната инктонтиненција претставува неспособност за контролирање на мочниот меур односно неспосо...

HALLUX VALGUS – Деформирмитет на палецот на стапалото

Hallux Valgus претставува најчест деформитет на кој може да наидеме на подрачјето на стапалото, односно на предниот дел од стапалото. Разликува 4 облици на Hallux Valgus, а тоа се статички, природен, воспа...