Напредно
Пребарување

Хронична болка во вратот

Според Интернационалната Асоцијација за истражување на болката (IASP) за хронична болката во вратот се смета онаа болка која што е локализирана во било која регија од цервикалниот `рбет, од окципиталната коска па се до спинозниот израсток на првиот торакален пршлен.

Болката во вратот се смета за таква со или без проградирање кон главата, телото или горните екстремитети.

За хронична болка се смета онаа болка која што трае 12 недели или повеќе. Оваа болка се карактеризира со хипералгезија при палпација на регијата на вратот и рамениците, и е поизразена при сите движења во вратот и рамениот појас.

 • 30% од пациентите со болка во вратот ќе развијат хронични симптоми, со болка во вратот во траење подолго од 6 месеци, што влијае на 14% од сите лица кои доживуваат состојби со болка во вратот.
 • 37% од лицата кои имаат болка во вратот, ќе пријават постојани проблеми најмалку 12 месеци.
 • 5% од возрасната популација со болка во вратот ќе биде оневозможена од болката, што претставува сериозен здравствен проблем.

 

Физиотерапевтскиот третман при хронична болка во вратот е базиран според класификацијата на состојбата:

 • Болка во вратот со дефицит во движењата, третманот опфаќа:
 • Манипулација на торакален и цервикален `рбет со мобилизација на зглобовите;
 • Комбинирани вежби за цервикална/скапулоторакална регија: невромускулни вежби (на пр. Координација, проприоцепција и постурален тренинг), истегнување, зајакнување, аеробно кондиционирање и третман на когнитивно зафатените елементи;
 • Dry needling, ласер, механичка или мануелна тракција;
 • Кинезиотејпинг.

 

 • Хронична болка во вратот со нарушување на координацијата:
 • Едукација на пациентите и давање совети со фокус на уверување, охрабрување, прогноза и третман на болката;
 • Мобилизација комбинирана со индивидуализирана, прогресивна и субмаксимална програма на вежби вклучувајќи цервикоторакално зајакнување, издржливост, флексибилност, координација и когнитивна терапија;
 • Тенс;
 • Функционална магнетна стимулација.

 

 • Хронична болка во вратот пропратена со главоболка:
 • Во оваа состојба се врши манипулација на цервикална и цервико-торакална регија. Мобилизација на зглобовите на вратот во комбинација со вежби за истегнување на рамениците и вратот, зајакнување на мускулатурата и вежби за издржливост.

 

 • Хронична болка во вратот со радијациона болка
 • Тракција на цервикалниот `рбет во комбинација со истегнување на мускулите и мобилизација на зглобовите;
 • Едукација за вежби во домашни услови.

 

Редовните консултации со физиотерапевт и правилните насоки за спроведување на комбинација од вежби во домашни услови се од голема корист за брзо ослободување од болките.

 

Референци:

 1. https://members.physio-pedia.com/learn/neck-pain/

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.