Напредно
Пребарување

Хемиплегија е состојба која се карактеризира со парализа или слабост на едната страна од телото, обично како резултат на оштетување на мозокот, како што е мозочен удар или повреда на мозокот. Тоа може значително да влијае на способноста на една личност да извршува секојдневни активности и да води исполнет живот. Физиотерапијата, специјализирана форма на терапија која се фокусира на подобрување на физичката функција и мобилност, може да игра клучна улога во процесот на рехабилитација на лицата со хемиплегија.

Хемиплегија е состојба која резултира со парализа или слабост на едната страна од телото, честопати ги зафаќа раката, ногата и лицето. Типично е предизвикано од оштетување на моторниот кортекс на мозокот, кој ги контролира доброволните движења. Хемиплегијата може да има значително влијание врз способноста на лицето да се движи, да извршува задачи за грижа за себе и да се вклучи во секојдневните активности.

Физикалната терапија е специјализирана форма на терапија која има за цел да ја оптимизира физичката функција, да ја подобри мобилноста и да го подобри севкупниот квалитет на животот. Физиотерапевтите се обучени професионалци кои користат различни техники и вежби прилагодени на потребите на поединецот за да помогнат во обновувањето и подобрувањето на физичката функција кај пациенти со хемиплегија.

Еден од главните фокуси на физиотерапијата за хемиплегија е да се подобри мускулната сила и координација. Ова често вклучува низа вежби дизајнирани да таргетираат одредени мускулни групи на погодената страна од телото. Овие вежби може да вклучуваат вежби за опсег на движења, тренинг со отпор и вежби за координација за да помогнат во обновувањето на нормалните модели на движење и подобрување на функционалните способности.

Покрај вежбите, физиотерапевтите можат да користат и специјализирани техники како што се EMS, TENS и NMS како дел од процесот на рехабилитација. EMS (електрична мускулнаа стимулација)  вклучува користење на електрични струи за стимулирање на мускулите, помагајќи да се подобри мускулната сила и да се промовира мускулната активација. TENS(транскутана електрична нервна стимулација)  користи електрични струи на ниско ниво за да ги стимулира нервите и да ја намали перцепцијата на болката. NMS(невромускуларна стимулација)  вклучува примена на електрична стимулација на нервите и мускулите за да се подобри мускулната функција и координација.

Физиотерапевтите може да обезбедат едукација за правилната механика на телото, држењето на телото и стратегиите за управување со спастичноста или мускулната вкочанетост што често може да ја придружува хемиплегијата.

Важно е да се напомене дека физиотерапијата за хемиплегија е многу индивидуализирана и треба да биде прилагодена на специфичните потреби и цели на пациентот. Темелна евалуација од страна на квалификуван физиотерапевт е од суштинско значење за да се одреди најсоодветниот план за третман за секој поединец. Работата со квалификуван физиотерапевт може да им помогне на лицата со хемиплегија да ја вратат независноста и да го подобрат нивниот севкупен квалитет на живот.

1 Коментар

  •  10 месеци пред

    Хемиплегија е минус симптом како последица на лезија на горен моторен неврон и значи целосна одземеност на екстремитетите на лева или десна страна зависно од тоа која мозочна хемисфера е погодена, а не слабост тоа веќе би било хемипареза.

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.