Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Доктори.
  3. Никодин Велјаноски

“Никодин Велјаноски” Локации

Понеделник, Вто, Среда, Четврток, Пет

За “Никодин Велјаноски”

Спец.Физиотерапевт, за рех. во хирургија, ортопедија и травматологија

Сертифициран Кинезиотејпинг практичар

Листа на услуги

Дипломиран Физиотерапевт 1 Служба(и)
Електростимулација
Специјалист по рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија
Kинезиотејпинг практичар (CKTP) 1 Служба(и)
кинезиотејпинг
Магистар физиотерапевт
Easy Flossing practitioner 1 Служба(и)
Easy flossing therapy
ERGON® Technique

Регистрации

  • член на Македонското физиотерапевтско здружение

“Никодин Велјаноски” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Перонеална тендинопатија
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Тениски лакт – Латерален епикондилит
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Истегнување во зглобот на лактот
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
САКРОИЛИИТИС – ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, ТРЕТМАН
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Тендинитис на двоглавиот мускул на надлактицата (m. biceps brachii)
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Спуштено стапало – Foot Drop
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Физиотерапија при скршеници и контузии на ребра и граден кош
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Osgood-Schlatter – Остеохондроза
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Цервико – цефаличен синдром
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
Респираторна физиотерапија – Перкусија, постурална дренажа и вибрации
Никодин Велјаноски Никодин Велјаноски
  • Сподели профил: