Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Доктори.
  3. Костадин Петкоски

“Костадин Петкоски” Локации

За “Костадин Петкоски”

Завршено средно медицинско образование насока Физиотерапевт во Прилеп

Дипломиран физиотерапевт во Скопје

Јазици кои ги зборувам:Македонски,Англиски,Српски, Бугарски

Работно искуство: 4 годишно работно искуство

 

Регистрации

“Костадин Петкоски” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Сеуште нема објавено Артил.
  • Сподели профил: