Напредно
Пребарување
  1. Дома
  2. Доктори.
  3. Иван Кајевиќ

“Иван Кајевиќ” Локации

За “Иван Кајевиќ”

Листа на услуги

Дипломиран Физиотерапевт 5 Служба(и)
ТЕНС- транскутана електро нервно стимулација
физиотерапија во домашни услови
Интерферентни струии
Dry needling - Сува пункција
Електростимулација
Easy Flossing practitioner 1 Служба(и)
Easy flossing therapy

“Иван Кајевиќ” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Сеуште нема објавено Артил.
  • Сподели профил: