Напредно
Пребарување

Dry needling претставува ефикасна медицинска метода, која се користи за третирање на мускулна болка преку стимулирање на нервите во мускулите и меките ткива со акупунктурни игли, што доведува до ослободување на хормонот ендорфин, со што се намалува болката, се намалува воспалението, се подобрува миофасцијалната дисфункција, се подобрува мобилноста на зглобовите и се враќа функционалноста на зглобовите.

Dry needling   со точка на активирање е инвазивна процедура при што со игла за акупунктура се вметнува во кожата и мускулите. Таа е насочена кон миофасцијалните тригерни точки кои се хипериритабилни точки во скелетните мускули кои се поврзани со пречувствителен палпабилен јазол во затегната лента. Dry needling   на тригер точки може да се спроведи површно или длабоко во мускулното ткиво.

Патофизиологија на MTrPs– Мyofascial trigger points

Се смета дека создавањето на тригер точките за активирање се должи на прекумерното ослободување на ацетилхолин од моторните точки на мускулот. Тие можат да се поделат на активни и латентни миофасцијални тригерни точки.

Активните тригер точки може спонтано да предизвикаат локална болка со мускулна слабост, ограничен обем на движење и автономни феномени.

Латентните точки не предизвикуваат болка освен ако не се стимулираат. Тие може да ги променат шемите на активирање на мускулите и да придонесат за ограничен обем на движење.

Затоа и активните и латентните тригерни точки предизвикуваат алодинија на местото на тригерната точка и хипералгезија подалеку од точката на активирање по примена на притисок.

Формирањето на тригер точки е предизвикано од создавање на затегната лента во мускулите. Оваа лента е предизвикана од прекумерно ослободување на ацетилхолин од крајната плоча на моторот во комбинација со инхибиција на ацетилхолин естераза и нагорна регулација на никотинските ацетилхолински рецептори.

Првично затегнатите ленти се произведуваат како нормална заштитна, физиолошка мерка во присуство на вистинско или потенцијално оштетување на мускулите. Се смета дека тие се јавуваат како одговор на ненавикнато ексцентрично или концентрично оптоварување, одржливи пози и повторувачки стрес со низок товар. Меѓутоа, кога се одржуваат тие придонесуваат за постојана болка.

Болката предизвикана од тригерните точки се должи на хипоксија и намален проток на крв во точката на активирање. Ова доведува до намалена pH вредност што ги активира мускулните ноцицептори за да ја обноват хомеостазата кое води до  периферна сензибилизација.

Активните точки се исто така вклучени во централната сензибилизација. Механизмот останува нејасен, но тригерните точки го одржуваат ноциоцептивниот влез во дорзалниот рог и затоа придонесуваат за централна сензибилизација.

Длабока VS Површински Dry needling

Површинскaтa метода вклучува вметнување на иглата до 10 mm во поткожното ткиво, неговите придобивки вклучуваат леснотија при администрирање, намален ризик од значителна траума на ткивото, намален ризик од повреди на нервите и внатрешните органи и удобност на пациентот.

Длабок  dry needling вклучува вметнување на иглата надвор од поткожното ткиво во мускулите со намера да се достигнат миофасцијалните тригерни точки.

Механизми на дејствување

Докажано е дека иглата веднаш го зголемува прагот на болка при притисок и опсегот на движење, го намалува мускулниот тонус и ја намалува болката кај пациенти со мускулно-скелетни состојби.

Неговите механизми на дејство вклучуваат:

Локален одговор на грчеви: иглата може да предизвика „локален одговор на грчеви“ што е неволен спинален рефлекс што резултира со локализирана контракција на засегнатите мускули. Локалниот одговор на грчеви може да доведе до промена на должината и напнатоста на мускулните влакна и да ги стимулира механорецепторите  како што се Алфа бета влакната.

Ефекти врз протокот на крв: одржливата контракција на затегнатите мускулни ленти во тригерните точки може да предизвика локална исхемија и хипоксија.  Dry needling предизвикува вазодијалација во малите крвни садови што доведува до зголемен мускулен проток на крв и оксигенација.

Неврофизиолошки ефекти: Dry needling може да произведе локални и централни нервни одговори за обновување на хемостазата на местото на тригерната точка што резултира со намалување и на централната и на периферната сензибилизација на болка.

 

Индикации

Оваа терапија може да се применува при миофасциална болка со директен третман врз самите тригер точки. Истотака Dry needling покажува голем број на бенефити во третманот на мускулни повреди, остеоартритис и тендинопатии.

 

Контраиндикации

Овој тип на терапија треба да се избегнува кај пациенти под следниве  околности:

 1. Апсолутни контраиндикации
 • Кај пациент со фобија од игли.
 • Кај пациент кој не може да даде согласност – (нарушена комуникација,когнитивни,фактори поврзани со возраста и сл.)
 • Акутна медицинска состојба.
 • Над област или екстремитет со лимфедем бидејќи тоа може да го зголеми ризикот од инфекција/целулит и тешкотијата во борбата против инфекцијата доколку се појави.
 1. Релативни контраиндикации
 • Абнормална тенденција за крварење
 • Нарушен имунолошки систем
 • Васкуларна болест
 • Дијабетес
 • Бременост
 • Деца
 • Изнемоштени пациенти
 • Пациенти со епилепсија
 • Алергии на пациентите
 • Лекови за пациентот
 • Несоодветен пациент поради која било причина

 

Третманот со акупунктурини игли треба да биде изведен од страна на соодветно едуциран медицински персонал ,дипломирани физиотерапевти кои поминале соодветна дополнителна едукација .

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.