Напредно
Пребарување

 

Повреди на Р’бетниот мозок

 

Повреда на ‘рбетниот мозок се јавува кога има оштетување на’ рбетниот мозок, што резултира со губење на функција, чувство или мобилноста под нивото на повредата. Овие повреди може да се разликуваат по сериозност, кои се движат од благи до тешки и може да имаат значителни физички, емоционални и функционални импликации.

 

Причините за повреди на ‘рбетниот мозок вклучуваат трауматски настани како што се сообраќајни несреќи, падови, спортски повреди или акти на насилство, како и нетрауматски причини како инфекции, тумори или дегенеративни состојби.

Ефектите од повреда на ‘рбетниот мозок зависат од локацијата и степенот на оштетувањето. Повредите повисоко на ‘рбетниот мозок може да резултираат со пообемна парализа и губење на функцијата, вклучувајќи квадриплегија (парализа на сите четири екстремитети) или параплегија (парализа на долниот дел од телото).

 

ВИДОВИ НА ПОВРЕДИ НА Р’бетниот мозок

Повредите на ‘рбетниот мозок може да се класифицираат врз основа на нивната тежина и локација.

Еве ги главните типови:

Целосна повреда на ‘рбетниот мозок:

 Ова се случува кога ‘рбетниот мозок е целосно отсечен, што резултира со губење на целата сензација и моторна функција под нивото на повредата. Пациентите доживуваат целосна парализа.

 

Делумна повреда на ‘рбетниот мозок:

При делумна повреда на Р’бетниот мозок, дел од функциите се останати под нивото на повредата. Ова може да се манифестира како различни степени на сензација, движење или функција. Делумна повреда може да вклучува синдроми како на пример синдром на преден рог, синдром на централен мозок, синдром на Браун-Секард и синдром на кауда еквина, секој со различни симптоми и импликации.

Квадриплегија (тетраплегија):

Квадриплегија се однесува на парализа на сите четири екстремитети и трупот, обично како резултат на повреда на цервикалниот дел од  ‘рбетниот мозок . Пациентите со квадриплегија може да доживеат различни степени на оштетување во функцијата на горните екстремитети, како и губење на сензација и контрола на нозете.

 

Параплегија: Параплегија вклучува парализа на долната половина од телото, вклучувајќи ги нозете и можеби трупот. Обично произлегува од повреда на торакалните, лумбалните или сакралните регии на ‘рбетниот мозок.

 

Привремена повреда на ‘рбетниот мозок:

Некои повреди на ‘рбетниот мозок може да бидат привремени, како што е р’бетниот шок, каде што има привремено губење на чувствителноста и функцијата веднаш по повредата, но со потенцијал за закрепнување како што се намалува отокот на’ рбетниот мозок.

 

Блаже Арсов , Дипл.Физиотерапевт ,Специјалист за рeхабилитација во хирургија ,трауматолoгија и ортопедија , со 15 годишно работно искуство во процес на рана рехабилитација , воедно и сопственик на портaлот www.fizioterapevti.mk каде што објавува медицински информативни текстови. Целосно насочен кон грижата на клиентот и неговиот процес на рехабилитација. За да дознаете повеќе, посетете го неговиот профил на www.fizioterapevti.mk

 

 

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.