Напредно
Пребарување

ВЕНИ, МУСКУЛОВЕНСКА ПУМПА И ВАРИКОЗИ

Иако повеќето вени на трупот се појавуваат како големи единечни садови, вените на екстремитетите се јавуваат како два или повеќе помали садови кои ја придружуваат артеријата во заедничката васкуларна обвивка.

Мускуловенска пумпа. Мускулните контракции во екстремитетите функционираат со венските залистоци за движење на крвта кон срцето. Надворешното проширување на стомаците на контракцијата на мускулите е ограничено од длабоката фасција и станува сила на компресија, придвижувајќи ја крвта против гравитацијата. Кога ѕидовите на вените ја губат својата еластичност, тие стануваат слаби.

Ослабената вена се шири под дејство на гравитацијата врз крвните садови . Ова резултира со проширени вени – ненормално отечени, искривени вени – најчесто забележани во нозете.

Варикозните вени имаат калибар поголем од нормалниот, а нивните залистоци не се лоцираат или се уништени од воспаление.

Варикозните вени имаат некомпетентни вентили; на тој начин  крвта што се искачува кон срцето е непрекината, со што се врши зголемен притисок врз ослабените ѕидови, што дополнително го влошува проблемот со варикозитетот.

Варикозните вени се јавуваат и во присуство на дегенерирана длабока фасција. Несоодветната фасција не е способна да го содржи проширувањето на контракциите на мускулите; така, (мускулофасцијалната) мускуловенска пумпа станува не ефикасна.

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.